zachmurzenie duże
środa
Reklama
Wójt Adam Tajber o minionym roku i budżecie na 2020 rok
01 stycznia 2020 r. | 12:57
0

Wójt Adam Tajber skierował komunikat informacyjny do Mieszkańców gminy Kamienica Polska w sprawie budżetu na 2020 rok i minionego roku.

Z jego treścią możecie zapoznać się poniżej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienica Polska

W dniu 27 grudnia 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się sesja Rady Gminy Kamienica Polska. Na sesji został uchwalony budżet gminy na rok 2020. Pragnę dodać, iż w budżecie oprócz środków finansowych koniecznych na bieżące funkcjonowanie gminy np. szkołę, przedszkola, drogi, OSP, opiekę spoczną, kulturę fizyczną zostały ujęte również środki na największą realizowaną obecnie inwestycję z zakresu ochrony środowiska pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowościach Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, wymiana wodociągu w Osinach, w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa, w Zawadzie ul. Botaniczna oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim wraz z budową zbiornika retencyjnego”.

Zbiornik retencyjny wraz ze stacją uzdatniania wody jest już gotowy i uruchomiony. Pozostały jedynie prace wykończeniowe. Wymieniony i uruchomiony został również wodociąg na ul. Magazynowej.

Wykonana została także częściowo sieć kanalizacji sanitarnej w Zawisnej, w Wanatach ul. Warszawska, ul. Osińska oraz w Kolonii Klepaczka ul. Zielona i ul. Polna.

Natomiast wymiana wodociągu w Osinach musi być wykonana w uzgodnieniu z Firmą Drog-Bud z Częstochowy, która realizuje w tym samym czasie przebudowę drogi nr 791 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Mam nadzieję, iż większość prac, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane trudności zostanie wykonana w roku 2020.

Całość zadania wynosi 14 830 393,19 zł, w tym środki unijne w wysokości 7 262 994,45 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 2 595 585,64 zł, pozostała kwota w wysokości 4 971 813,10 zł stanowi udział własny gminy.

Ponadto Rada Gminy na sesji podjęła również następuje uchwały:

  • uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki ujęte w programie pochodzą z wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za koncesję wymaganą przy sprzedaży alkoholu i wynoszą 92 000,00 zł;
  • uchwała w sprawie statutu gminy – statut gminy wraz z ustawą o samorządzie gminnym są podstawowymi aktami prawnymi funkcjonowania gminy;
  • uchwała w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023.

Należy dodać, iż program rewitalizacji został opracowany jeszcze w poprzedniej kadencji rady przez firmę zewnętrzną, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz wytycznymi w zakresie rewitalizacji.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zdecydowano, że obszar miejscowości Kamienica Polska będzie obszarem rewitalizacji, ponieważ występują tutaj największe koncentracje sytuacji kryzysowych. W programie zostały ujęte sprawy z zakresu: demografii, bezrobocia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, edukacji, finansów i gospodarki, transportu, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i tradycji, infrastruktury technicznej.

W przypadku rozdziału kultury, sportu i tradycji wykazano basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej, który w 2018 r. funkcjonował, jednak po sprawdzeniu przed sezonem w 2019 r. basen nie został uruchomiony ze względu na konieczność przeprowadzenia jego remontu po 20-letnim okresie funkcjonowania. Konieczność remontu basenu potwierdziła wykonana ekspertyza. Oględzin stanu basenu dokonały również Komisje Rady Gminy Kamienica Polska. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt remontu basenu kąpielowego, aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie prac remontowych.

Pomocny będzie również uchwalony program rewitalizacji dla gminy.

 

Na zakończenie chciałbym z okazji Nowego 2020 Roku złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i miłości, wszelkiej pomyślności, spełniania marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji, optymizmu oraz realizacji osobistych zamierzeń.

                                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                                                        Wójt Gminy Kamienica Polska

                                                                                                                      Adam TajberDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *