zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
czwartek
Reklama
Skarga na wójta była niezasadna
27 września 2021 r. | 11:26
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamienica Polska, rada rozpatrywała skargę na Wójta Adama Tajbra. Rada uznała skargę za nieuzasadnioną.

W uzasadnieniu czytamy:

Skarga wniesiona przez Państwa Bogumiłę i Jerzego Nowotnych była rozpatrywana przez Radę Gminy dwukrotnie.

W obu przypadkach Rada Gminy Kamienica Polska uznała, że skarga jest bezzasadna. Po ponownej analizie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje. Skarżący zarzucają, że Gmina nie wykonała przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 147/3 w Zawisnej, której są współwłaścicielami wraz z osobą trzecią.

Gmina nie mogła uwzględnić budowy przyłącza kanalizacyjnego do w/w działki z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie studzienki na przedmiotowej działce. Z tego powodu przyłącze kanalizacyjne do działki nr 147/3 nie zostało uwzględnione w projekcie inwestycji. W toku inwestycji P. Nowotni wystąpili do Sądu Rejonowego w Częstochowie z wnioskiem o dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jednakże do czasu zakończenia inwestycji Gmina nie otrzymała prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego, co uniemożliwiło wybudowanie studzienki.

Projekt przyłącza kanalizacyjnego dostarczony przez Skarżących jest prywatnym dokumentem, sporządzonym po wykonaniu projektu inwestycji wraz ze studzienkami na prywatnych posesjach i nie mógł być uwzględniony w toku budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawisna. Nie jest wystarczające samo złożenie deklaracji przez Skarżących, co do wykonania przyłącza w trakcie inwestycji, skoro brak jest zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Brak jest również możliwości, aby w tej chwili umieścić studzienkę w pasie drogi gminnej, tym bardziej, że inwestycja została już zakończona i odebrana w trybie procedur prawa budowlanego. Takiego podłączenia nie przewidywał projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawisna.

Na obecnym etapie Skarżący mogą wykonać przyłącze kanalizacyjne zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu we własnym zakresie.

W tym stanie faktycznym i prawnym skarga jest nieuzasadniona.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *