zachmurzenie duże
16°
piątek
Reklama
Skarbniczka zapomniała o 900 000 zł
16 listopada 2022 r. | 10:52
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykazała, że gmina Kamienica Polska w wieloletniej prognozie finansowej zapomniała ująć zobowiażania w wysokości 900 000 zł.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022 - 2032 uchwalonej przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwałą Nr 192/XXVIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021 - 2032 zmienionej uchwałą Nr 18/XXVI/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 190/XXVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., w części dot. spłaty zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zaciągniętych zobowiązań, nie ujęto zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w na podstawie umowy Nr 66079 z dnia 30 listopada 2021 r. w wys. 900.000,00 zł, którego termin spłaty zgodnie z umową przypadał na 2028 r.

Powyższe sprostowano w uchwale Nr 203/XXIX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 11 lutego 2022 r.

Zadania związane z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej należały do p. Magdaleny Biel – Skarbnika Gminy Kamienica Polska

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Kamienica Polska w zakresie przygotowywania danych o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stosownie do przepisów art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *