zachmurzenie duże
25°
23°
środa
Reklama
Ruszył konkurs “Ekologiczna Zagroda 2024”
19 kwietnia 2024 r. | 13:54
0

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza Powiatowy Konkurs "Ekologiczna Zagroda 2024".

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

I. Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2024”:
1. Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru
(Zał. 1. Do Regulaminu Konkursu – Karta Zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie Konkursu.
3. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy.
4. W przypadku braku zgłoszenia przez Wójta/Burmistrza Gminy w terminie do 6 maja 2024 r., zgłoszenia dokonuje się przy udziale pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
5. Do konkursu każda z gmin powiatu częstochowskiego zgłasza 1 zagrodę.
6. Zajęcie I, II, III miejsca powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
7. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia z wyrażoną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym regulamin Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja 2024 r.

Regulamin do pobrania TUTAJ.
Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *