zachmurzenie duże
14°
11°
niedziela
Reklama
Rusza program “Pomoc żywnościowa 2020”
25 grudnia 2019 r. | 09:37
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, iż rozpoczyna się kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art 7 ustawy o pomocy społecznej tj. z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu, narkomanii, bezrobocia których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka pok nr 9 z zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *