zachmurzenie duże
16°
piątek
Reklama
RIO unieważniło dwie uchwały Rady Gminy Kamienica Polska, w tym uchwałę na zaciągnięcie kredytu!
24 lipca 2020 r. | 10:42
0

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach unieważniło dwie uchwały Rady Gminy Kamienica Polska. Chodzi o uchwałę nr 92/XV/2020 w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz nr 97/XV/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych w miejscowości Rudnik Wielki.

RIO stwierdziło nieważność uchwały Nr 92/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 1 pkt.1 uchwały oraz załącznika Nr 1 pkt 6 do uchwały w zakresie słów : "maj 2020 r." z powodu istotnego naruszenia art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 51 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) oraz art. 6 ust. 7 i 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) poprzez nieuprawnione przedłużenie terminu płatności zaległości podatkowej.

A także nieważność uchwały 97/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych w miejscowości Rudnik Wielki z powodu braku określenia limitu z tytułu zaciąganego zobowiązania w budżecie, nieujęcia planowanej kwoty kredytu w przychodach i rozchodach budżetu, niewykazania kredytu w długu w wieloletniej prognozie finansowej, czym istotnie naruszono art. 91 ust. 1 oraz 212 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, art. 226 ust.1 pkt.5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *