zachmurzenie duże
środa
Reklama
RIO pozytywnie o absolutorium dla Wójta
26 maja 2021 r. | 11:53
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienica Polska, wydała pozytywną pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienicy Polskiej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica Polska za 2020 rok.

W uzasadnieniu czytamy:

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienicy Polskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kamienica Polska za 2020 rok, który wpłynął do Izby w dniu 14 maja 2021 r., stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kamienica Polska, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kamienicy Polskiej jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica Polska za 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienica Polska absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *