zachmurzenie duże
25°
23°
środa
Reklama
shutterstock
Premie dla młodych rolników
16 sierpnia 2023 r. | 12:00
0

30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie Premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Podobne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 cieszyło się sporym zainteresowaniem. Teraz można się będzie starać o otrzymanie większego dofinansowania niż w latach ubiegłych – 200 tys. zł.

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:
- w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
- nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
- mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
- złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł (wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach). Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na:
- inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi
- do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich
- do sprzedaży;
- zakup nieruchomości rolnych;
- zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
- inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
- zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
- zakup oprogramowania komputerowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *