zachmurzenie małe
24°
21°
poniedziałek
Reklama
Paczki dla mieszkańców gminy Kamienica Polska
21 lutego 2022 r. | 11:29
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 trwa kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Do pomocy uprawnia dochód:
- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą POWINNY PRZEDSTAWIĆ:
- zaświadczenia o dochodach netto wszystkich dorosłych członków rodziny z zakładu pracy za poprzedni miesiąc,
- aktualne decyzje rent i emerytur,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się po skierowanie do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12 w godzinach pracy Ośrodka. /GOPS/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *