zachmurzenie duże
14°
11°
niedziela
Reklama
fot. Urząd Miejski w Pszczynie
Usuwanie folii rolniczych
18 listopada 2019 r. | 11:46
0

Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Kamienica Polska wyraziła zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanego punktu.

W związku z powyższym w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku, wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kamienica Polska mogą zgłaszać się do udziału w przedmiotowym programie. Poniżej opublikowaną kartę informacyjną należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Gminy Kamienica Polska będzie uzależniona od uzyskania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Treść informacji: tutaj

Karta informacyjna: tutajDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *