zachmurzenie umiarkowane
20°
17°
poniedziałek
Reklama
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Kolejne nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych w gminie Kamienica Polska
14 października 2022 r. | 09:00
0

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, inspektorzy RIO wykazali nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych.

W protokole postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym w 2021 r. dla zadań: ”Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska” oraz „Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska”, w sekcji 30 - „Załączniki do protokołu”, nie wymieniono dokumentów, które powinny stanowić załączniki do protokołu. Ponadto, w protokole postępowania dla zadania pn. „Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska”, nieprawidłowo podano w sekcja 3 protokołu „Wartość”, wartość zamówienia w wys. 300.000,00 zł, podczas gdy szacowana wartość usługi dostawy gazu została ustalona w dniu 6 grudnia 2021 r. na kwotę 203.252,03 zł netto. Było to niezgodne z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 434).

Protokoły postępowania w trybie podstawowym sporządził pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych. Protokoły zatwierdził w dniu 2 czerwca 2021 r. i w dniu 31 grudnia 2021 r. p. Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska.

Wniosek nr 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej w zakresie sporządzania protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), oraz § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2434), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *