zachmurzenie duże
21°
18°
niedziela
Reklama
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Gmina poszukuje rzeczoznawcy w sprawie szacowania wartości zwierząt
17 sierpnia 2020 r. | 12:11
0

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuję, że do dnia 28 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kamienica Polska, – i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w tutejszym Urzędzie – pok. 13.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *