zachmurzenie duże
środa
Reklama
Problemy z aglomeracją Kamienicy Polskiej
17 lutego 2021 r. | 11:43
0

Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Gminy Kamienica Polska. Chodzi o uchwałę nr 138/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kamienica Polska.

Uchwała jest nieważna w części dotyczącej § 3, w zakresie sformułowania które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz poprzedzającego go przecinka, jako sprzecznej z art. 87 ust. 1 i art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 487).

Rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *