zachmurzenie umiarkowane
20°
17°
poniedziałek
Reklama
fot. OSP Kamienica Polska
OSP Kamienica Polska podsumowała ubiegły rok
04 marca 2019 r. | 10:20
0

2 marca 2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej poświęcone omówieniu działalności straży w poprzednim roku. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Prezes OSP Kamienica Polska dh. Ewa Ziora.

Na zebranie przybyli członkowie OSP Kamienica Polska wraz z zarządem, a także zaproszeni goście: Wót Gminy Adam Tajber, przedstawiciel KMPSP w Częstochowie dh. Piotr Mróz, Radny Powiatu Częstochowskiego p. Andrzej Goldsztajn, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy p. Grzegorz Kwiecień, Komendant Gminny ZOSP dh Jan Maciągowski oraz przedstawiciele innych jednostek OSP z terenu gminy.

Na początku zebrania uczczono minutą ciszy druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Posiedzenie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018. Działania na rzecz społeczeństwa to min: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, reprezentowanie jednostki w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach, uroczystościach państwowych, kościelnych (tu duże podziękowanie Orkiestrze dętej OSP Kamienica Polska).

Wyszczególnieniem jest prowadzenie zajęć sportowo- strażackich dla DDP oraz organizowanie dla najmłodszych imprez okolicznościowych. W roku 2019 plan działania OSP Kamienica Polska przewiduje pozyskanie nowego sprzętu, ubrań ochronnych, udział w szkoleniach, szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tematyce przeciwpożarowej, rozwój orkiestry dętej, czynne reprezentowanie jednostki w zawodach sportowo -pożarniczych, modernizacja budynku remizy, prace porządkowe w obrębie jednostki. W toku zebrania sprawozdawczego Zarządowi udzielono absolutorium, przyjęto sprawozdania oraz plan na rok 2019. Przybyli goście oraz władze podkreślili w swoich wypowiedziach, iż jednostka w Kamienicy Polskiej spełnia się w zakresie społeczno-ratowniczym. Padły podziękowania i życzenia dla jednostki.

Wszystkim druhom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz współpracę i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów. /OSP Kamienica Polska/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *