zachmurzenie umiarkowane
28°
25°
czwartek
Reklama
KSOW
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego w gminie Kamienica Polska
10 lutego 2020 r. | 11:37
0

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku  o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6.) w dniach  od 04 lutego 2020 r. do 05 kwietnia 2020 roku  w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12, pok. nr 13, II. p w godz. 8:00-14:00 będzie wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska – obręb Kolonia Klepaczka, Wanaty i Zawada.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2020-2029.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 06 marca 2020 roku.

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Ponadto informuję, iż projekt opracowany został na podstawie umowy z dnia 19.06.2019 r., pomiędzy Powiatem Częstochowskim, a firmą TAXUS Jarosław Kostecki w Lublinie. /UG Kamienica Polska/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *