zachmurzenie duże
14°
11°
niedziela
Reklama
Komunikat GOPS w Kamienicy Polskiej
03 lutego 2021 r. | 11:55
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 rozpoczęto kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane w/w pomocą POWINNY PRZEDSTAWIĆ:

- zaświadczenia o dochodach netto wszystkich dorosłych członków rodziny z zakładu pracy za poprzedni miesiąc,

- aktualne decyzje rent i emerytur,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się po skierowanie do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12 w godzinach pracy Ośrodka.

W związku z epidemią COVID-19 możliwe jest zdalne kwalifikowanie osób do tej formy pomocy na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *