zachmurzenie duże
14°
11°
niedziela
Reklama
Informacja GOPS w Kamienicy Polskiej
05 kwietnia 2023 r. | 12:06
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus trwa kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

 

Pomoc kierowana jest do następujących grup osób: bezdomni, niepełnosprawni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), pozostałe grupy odbiorców  tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2021r., poz 2268 ze zm.).

Do pomocy uprawnia dochód:
- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą POWINNY PRZEDSTAWIĆ:
- zaświadczenia o dochodach netto wszystkich dorosłych członków rodziny z zakładu pracy za poprzedni miesiąc,
- aktualne decyzje rent i emerytur,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się po skierowanie do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12 w godzinach pracy Ośrodka.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *